Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介
Get the Look

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci 自年前換上主帥 Alessandro Michele 之後風格極為出位,每季的時裝騷都勢必成為城中熱話,除了那試沒有性別界限的時裝設計,連帶其手袋、鞋子的曝光率都爆標。不過,動輒幾萬的時裝單品未必人人負擔得起,不如就由辨識度一樣高的 名牌手鍊手鈪入手,最平的只需 $1,500,價值絕對親民,現在就為大家精選 20 款最新 Gucci 手鏈!

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci 心形吊牌純銀手鏈 $1,500

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Double G 純銀手鏈 $3,400

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Double G 純銀手鈪 $3,550

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Double G 純銀手鈪 $6,350

HOT OFFER
Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci 飾晶石皮革手帶 $5,450

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci 飾彩色晶石皮革手帶 $5,450

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci 飾水晶手鈪 $11,500

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Garden 純銀手鈪 $5,200

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci 純銀手鏈 $2,600

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci 花形吊飾手鏈 $3,350

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Double G 手鏈 $4,050

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Interlocking G 吊飾純銀手鏈 $2,450

HOT OFFER
Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci 飾花形手鏈 $3,750

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Interlocking G 純銀手鏈 $2,250

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Square G 皮革手帶 $2,350

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Square G 皮革手帶 $2,150

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Double G 統銀手鏈 $2,400

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Interlocking G 飾珍珠手鏈 $4,400

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Bee飾珍珠手鏈 $4,400

EXPLORE MORE
訂閱 Harper's BAZAAR 電子報了解更多時裝穿搭