Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介
百褶長裙絕不顯胖又好襯!「2021 百褶裙穿搭」配以下 6 款基本單品便足夠
穿一輩子都不過時的女裝褸!女人要有的 5 大名牌女裝外套推薦
夏日療癒 Staycation 穿搭:如何運用熱帶印花營造出時尚渡假風?
2020 日系穿搭秋冬篇!知性女生入手 6 樣單品,打造日式氣質穿搭
返工衫也是時尚大熱單品!西裝褸一衣多穿之 10 種穿搭法
news
Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介
Get the Look

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

2020 Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci 自年前換上主帥 Alessandro Michele 之後風格極為出位,每季的時裝騷都勢必成為城中熱話,除了那試沒有性別界限的時裝設計,連帶其手袋、鞋子的曝光率都爆標。不過,動輒幾萬的時裝單品未必人人負擔得起,不如就由辨識度一樣高的名牌手鍊手鈪入手,最平的只需 $1,500,價值絕對親民,現在就為大家精選 20 款最新 Gucci 手鏈!

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci 心形吊牌純銀手鏈 $1,500

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Double G 純銀手鏈 $3,400

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Double G 飾晶石手鏈 $5,200

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Double G 純銀手鈪 $3,550

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Double G 純銀手鈪 $6,350

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci 飾晶石皮革手帶 $5,450

SPECIAL PRIVILEGE
Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci 飾彩色晶石皮革手帶 $5,450

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci 飾水晶手鈪 $11,500

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Garden 純銀手鈪 $5,200

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci 純銀手鏈 $2,600

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci 花形吊飾手鏈 $3,350

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Double G 手鏈 $4,050

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Interlocking G 吊飾純銀手鏈 $2,450

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci 飾花形手鏈 $3,750

SPECIAL PRIVILEGE
Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Interlocking G 純銀手鏈 $2,250

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Square G 皮革手帶 $2,350

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Square G 皮革手帶 $2,150

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Double G 統銀手鏈 $2,400

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Interlocking G 飾珍珠手鏈 $4,400

Gucci 手鏈 $1,500 入門價!20 款 Gucci 手鏈及手鈪推介

Gucci Bee飾珍珠手鏈 $4,400

EXPLORE MORE
Load More